top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Voorwaarden en condities


Welkom bij Idenic!

Deze voorwaarden en bepalingen schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van Idenic's Website, gelegen op https://www.idenic.nl/.

Door het bezoeken van deze website, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen. Ga niet verder met het gebruik van Idenic als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen die op deze pagina staan.

Licentie:
Tenzij anders vermeld, Idenic en/of haar licentiegevers zijn eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Idenic. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt toegang krijgen tot dit van Idenic voor uw eigen persoonlijk gebruik onder voorbehoud van beperkingen die in deze voorwaarden en bepalingen.

U mag niet:

 • Kopiëren of herpubliceren materiaal van Idenic

 • Verkopen, verhuren, of in sublicentie geven van materiaal van Idenic

 • Reproduceren, dupliceren of kopiëren van materiaal van Idenic

 • Herverdelen inhoud van Idenic


Deze overeenkomst gaat in op de datum hiervan.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om te posten en meningen en informatie uit te wisselen in bepaalde gebieden van de website. Idenic niet filteren, bewerken, publiceren of beoordelen Reacties alvorens hun aanwezigheid op de website. Reacties weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Idenic, haar agenten, en/of gelieerde ondernemingen. Reacties weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun standpunten en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, Idenic is niet aansprakelijk voor de opmerkingen of enige aansprakelijkheid, schade, of kosten veroorzaakt en / of geleden als gevolg van het gebruik van en / of plaatsing van en / of verschijnen van de opmerkingen op deze website.

Idenic behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen die kunnen worden beschouwd als ongepast, beledigend, of veroorzaakt schending van deze Algemene Voorwaarden te verwijderen.

U garandeert en verklaart dat:

 • U bent gerechtigd om de Opmerkingen te plaatsen op onze website en beschikt over alle nodige licenties en toestemmingen om dit te doen;

 • De Opmerkingen geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden;

 • De opmerkingen geen lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal bevatten, dat een inbreuk op de privacy vormt.

 • De Opmerkingen zullen niet worden gebruikt om te verzoeken of het bevorderen van zakelijke of gewoonte of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.


U verleent Idenic hierbij een niet-exclusieve licentie om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinking naar onze Inhoud:


De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming linken naar onze Website:

 • Overheidsinstanties;

 • Zoekmachines;

 • Nieuwsorganisaties;

 • Distributeurs van online gidsen mogen naar onze Website linken op dezelfde manier als zij naar de Websites van andere opgenomen bedrijven hyperlinken; en

 • Geaccrediteerde bedrijven in het hele systeem, behalve non-profitorganisaties, winkelcentra voor liefdadigheid en fondsenwervende groepen voor liefdadigheid, die geen hyperlink naar onze Website mogen maken.


Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere Website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Wij kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende consumenten en/of zakelijke informatiebronnen;

 • dot.com gemeenschap sites;

 • verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen

 • online directory distributeurs;

 • internet portals;

 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en

 • onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.


Wij zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als wij besluiten dat: (a) de link ons niet in een ongunstige positie brengt ten opzichte van onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve reputatie bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van Idenic compenseert; en (d) de link in de context van algemene broninformatie is.

Deze organisaties mogen linken naar onze home page zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen bedrieglijke sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Als u een van de organisaties bent die worden genoemd in paragraaf 2 hierboven en geïnteresseerd bent in het linken naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Idenic. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contact informatie evenals de URL van uw site, een lijst van URL's vanwaar u van plan bent te linken naar onze Website, en een lijst van de URL's op onze site waarnaar u zou willen linken. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Erkende organisaties mogen als volgt hyperlinken naar onze Website:

 • Door gebruik van onze bedrijfsnaam; of

 • Door het gebruik van de uniform resource locator waarnaar wordt gelinkt; of

 • Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze Website waarnaar gelinkt wordt, die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.


Geen gebruik van Idenic's logo of ander artwork zal worden toegestaan voor het linken zonder een handelsmerk licentie overeenkomst.

Aansprakelijkheid inhoud:


Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw Website verschijnt. U stemt ermee in om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle vorderingen die worden gemaakt op uw Website. Er mogen geen links op een website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op, anderszins in strijd zijn met, of pleiten voor inbreuk op of andere schending van de rechten van derden.

Voorbehoud van rechten:


Wij behouden ons het recht voor om te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze Website verwijdert. U stemt ermee in om op verzoek onmiddellijk alle links naar onze Website te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkbeleid op elk moment te wijzigen. Door voortdurend te linken naar onze Website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze te volgen.

Verwijdering van links van onze website:


Als u een link op onze Website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om op elk moment contact met ons op te nemen en ons te informeren. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar wij zijn niet verplicht om dit te doen of om u direct te antwoorden.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is. Wij staan niet in voor de volledigheid of juistheid ervan, noch beloven wij ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer:
Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel;

 • beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;

 • een van onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of

 • een van onze of uw aansprakelijkheden uit te sluiten die volgens de toepasselijke wetgeving niet mag worden uitgesloten.


De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid in deze afdeling en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf, en (b) van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden uit contract, uit onrechtmatige daad, en voor schending van de wettelijke plicht.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.

ALGEMENE VOOWAARDEN
bottom of page